سرماخوردگی در بارداری

سرماخوردگی در اوایل بارداری سرماخوردگی در بارداری : دوران بارداری یکی از زیباترین دوران ها در زندگی هر زنی است اما درعین حال وضعیت ویژه بدن در دوران بارداری نیازمند مراقبت بیش از پیش بوده و این مسئله می تواند نگرانی هایی را برای خانم های باردار ایجاد کند. سرماخوردگی در بارداری نیز هرچند به…

ادامه مطلب