تاثیر خواب بر زیبایی پوست صورت

سعی کنید هر شب حداقل ۸ ساعت بخوابید . اگر به اندازه کافی استراحت نکنید، پوست نیز خسته می شود . و شادابی خود را از دست میدهد پس شب تا دیر وقت بیدار نمانید. می توانید عسل را روی صورت خود دو بار یا سه بار در هفته اعمال کنید، تا به طور طبیعی…

ادامه مطلب