مراحل عصب کشی دندان

دندان پزشک هنگام عصب کشی چه می کند اگر شما فکر میکنید که به عصب کشی نیاز دارید، با دندان پزشک خود صحبت کنید. برای تشخیص آن چند مرحله وجود دارد که در طی ویزیت ها مشخص میشود. اشعه ایکس : اگر دندان پزشک شما مشکوک به این شود که شما نیاز به عصب کشی…

ادامه مطلب