بیماریهایی که در اثر تداخل ذهن و پوست ایجاد می شوند؟

این بیماریها را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد : تداخل ذهن و پوست دسته اول : بیماریهایی که در واقع پوستی هستند و تظاهرات جلدی دارند اما به وضعیت های روحی فرد پاسخ میدهند. بیماریهای پوستی که در اثر استرس بدتر میشوند مثل اگزما ( حساسیت های پوستی ) و بیماری پسوریازیس (…

ادامه مطلب

نحوه مراقبت از پوست دست

مراقبت از پوست دست اغلب اوقات هنگامی که سخن از زیبایی پوست می شود، ذهن ما به سمت پوست صورت می رود درحالی که مراقبت از دست ها و ناخن ها نیز جزء همین مقوله زیبایی پوست است و به مراتب اهمیت بیشتری دارد.چرا که اغلب کارهای ما یا بهتر بگوییم تمامی کارهای ما در…

ادامه مطلب