روشهای پر کردن جای خالی دندانها

پروتزهای دندانی غیر ثابت در روش قدیمی تر پر کردن جای خالی دندانها، دندان مصنوعی غیر ثابت از جنس پلاستیک ساخته میشود که یک قلاب فلزی دارد تا دور دندانهای مجاور قرار گرفته و در جای خود ثابت بماند. این روش جایگزینی دندان، ارزان و ماهیتا موقتی است. این دندانهای مصنوعی ممکن است جایگزین یک…

ادامه مطلب