اگر نتیجه تست پاپ اسمیر غیرطبیعی بود !

چه معنی دارد اگر تست پاپ اسمیر من غیر طبیعی باشد؟ تست پاپ اسمیر (یا تست پاپ) یک روش ساده است که به دنبال تغییرات غیر طبیعی سلول در دهانه رحم است. دهانه رحم پایین ترین قسمت رحم است که در قسمت بالای واژن شما قرار دارد. تست پاپ اسمیر می تواند سلولهای سرطانی را…

ادامه مطلب