واکسن گارداسیل در بارداری

واکسن گارداسیل در بارداری واکسن گارداسیل در بارداری : ویروس پاپیلومای انسانی که با عنوان HPV نیز شناخته می شود، یکی از شایع ترین بیماری های مقاربتی است که از طریق تماس پوستی منتقل می شود. بیش از دویست نوع HPV وجود دارد. برآورد شده است که حداقل نیمی از افرادی که از لحاظ جنسی…

ادامه مطلب