هدف از مشاوره ازدواج چیست؟

هدف از مشاوره قبل از ازدواج چیست؟ مشاوره قبل از ازدواج دارای ۳ هدف اساسی است: ۱- بررسی آمادگی نامزدها برای ازدواج ۲-ارزیابی هم کف بودن و یا هماهنگی و همسانی نامزدها ۳- ارزیابی مهارت‌های زندگی مشترک نامزدها وقتی دو نفر تصمیم به ازدواج با یکدیگر می‌گیرند، مقدمات ازدواج خود را فراهم می‌کنند، اما با…

ادامه مطلب