نحوه انجام مشاوره ازدواج چگونه است؟

نحوه انجام مشاوره قبل از ازدواج چگونه است؟ نحوه انجام مشاوره ازدواج به شرح زیر است: در مشاوره پیش از ازدواج، مشاور جلساتی به‌ صورت انفرادی و زوجی (زوج درمانی)، مشاوره می‌دهد. گاهی اوقات بعضی از مشاوران آزمون‌های معتبری را به صورت کتبی از طرفین می‌گیرند که احتمال موفقیت‌آمیز بودن ازدواج را بررسی می‌کند، البته…

ادامه مطلب