موارد بدرفتاری کودکان (قسمت دوم)

موارد بدرفتاری کودکان در قسمت قبل با برخی از موارد بدرفتاری کودکان آشنا شدیم.در ادامه به بیان برخی دیگر از این مشکلات رفتاری می‌پردازیم. ۱. دروغگویی کودکان از مشکلات رفتاری کودکان می توان به دروغگویی اشاره کرد ، وقتی کودکان دروغ کوچکی می گویند ، والدین عصبانی و آشفته می شوند . فهم تفاوت میان…

ادامه مطلب