مسواک زدن صحیح و نکات آموزشی

مسواک زدن صحیح و نکات آموزشی   مسواک زدن صحیح: بعضی از افراد مراقب مسواک زدن نیستند، حتی ممکن است بیش از حد مسواک بزنند. برآورد شده است که ۸۰ درصد مردم بیش از حد مسواک می‌زنند. مردم وسواس پیدا می‌کنند، اما اشتباه  مسواک می‌زنند و یا با مسواک نامناسب  مسواک می‌زنند. هر روز افرادی…

ادامه مطلب