مسائل پیرامون مشاوره ازدواج

مسائل پیرامون مشاوره ازدواج مسائل پیرامون مشاوره ازدواج به شرح زیر می‌باشد: در چه مرحله‌ای از آشنایی دو طرف، باید مشاوره قبل از ازدواج اتفاق بیفتد؟ مشاوره پیش از ازدواج هم در زمان آشنایی دو نفر با هم و هم بعد از مرحله خواستگاری اتفاق می افتد. به این صورت که ممکن است دو نفر…

ادامه مطلب