مسائل پیرامون مشاوره ازدواج

مسائل پیرامون مشاوره ازدواج مسائل پیرامون مشاوره ازدواج به شرح زیر می‌باشد: در چه مرحله‌ای از آشنايی دو طرف، بايد مشاوره قبل از ازدواج اتفاق بيفتد؟ مشاوره پيش از ازدواج هم در زمان آشنايی دو نفر با هم و هم بعد از مرحله خواستگاری اتفاق می افتد. به اين صورت که ممکن است دو نفر…

ادامه مطلب