مادران باردار و کرونا ویروس

مادران باردار و کرونا ویروس انجام می دهم: شستن دست ها با آب و صابون هر ساعت حداقل ۲۰ ثانیه شستن دستها قبل از خوردن غذا و بعد از دستشویی نوشیدن مایعات و رعایت تفذیه مناسب انجام ورزش در منزل کنترل و پایش علائم تب و سرفه و فشار خون خود و حرکات جنین انجام نمی…

ادامه مطلب