دلایل کوتاه شدن زمان پریود را حتما بخوانید!

اغلب زنان می‌دانند که دوره طبیعی عادت ماهانه در فاصله ۲۵ تا ۳۵ روز اتفاق می‌افتد اما بسیاری از همین زنان سال‌هاست که با بی‌نظمی و شدت غیرطبیعی عادت ماهانه‌شان می‌سازند و به‌خیال اینکه هیچ درمانی فایده ندارد، چنین وضعیتی را تحمل می‌کنند. هیچ یک از مشکلات مرتبط با این موضوع غیرقابل حل نیستند و…

ادامه مطلب