سونوگرافی آنومالی و ضرورت انجام آن

دکتر الهام هفت برادران جراح و متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی سه ماهه دوم بارداری از هفته ۱۳ بارداری آغاز می شود و تا هفته ۲۸ ادامه می یابد. سونوگرافی آنومالی بین هفته های ۱۸ تا ۲۰ بارداری انجام می شود. اسکن آنومالی یا اسکن سه ماهه دوم بارداری محل قرار گرفتن…

ادامه مطلب