وظایف یک درمانگاه خدمات پرستاری چیست؟

درمانگاه‌های خدمات پرستاری نقش مهمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه ایفا می‌کنند. وظایف این نوع مراکز ممکن است متنوع باشد و به وسیله نیازها و توسعه سیستم بهداشت در هر منطقه مختلف باشد. اما وظایف عمومی یک درمانگاه خدمات پرستاری شامل موارد زیر می‌شوند: ۱٫ **ارائه خدمات پرستاری اولیه:** – انجام مراقبت‌های…

ادامه مطلب