نشانه ها و علایم زخم دهانه رحم

زخم دهانه رحم بیماری غیر قابل علاجی نیست درمان این بیماری بنظر کاری مشکل بنظر می رسد در صورتیکه اینگونه نیست و این بیماری قابل درمان است.(نشانه ها و علایم زخم دهانه رحم) دهانه ی رحم کجاست؟ انتهای واژن، توسط دهانه رحم (دهانه ی رحم یا سرویکس ) به جسم رحم راه دارد. در نتیجه در معاینات…

ادامه مطلب