دندان شیری و زمان ریزش آن در کودکان

دندان شیری و زمان ریزش آن در کودکان دندان شیری و زمان رویش آن رویش دندان ها از سن تقریبی ۶ ماهگی در نوزادان شروع می شود. این گروه از دندان ها، شیری هستند که بعدا با بزرگ تر شدن کودک جای خود را به دندان های دائمی می دهند. دندان های شیری ۲۰ عدد…

ادامه مطلب