تیرگی دور چشم

دلایل ایجادتیرگی دور چشم تیرگی دور چشم ۲ علت زمینه ‏ای دارد ۱-تیرگی دورچشم، ۲ علت زمینه‏ ای دارد که یکی از آنها گردش خون ناحیه چشم و اطراف آن است. اختلال در گردش خون پوست ناحیه پلک باعث می‏شود ایستایی و توقف خون در این ناحیه بیشتر و طولانی ‏تر باشد. ضمن اینکه ازدستدادن…

ادامه مطلب