برای پیشگیری از چاقی در کودکان چه کنیم؟

برای پیشگیری از چاقی در کودکان چه کنیم؟ پیشگیری از چاقی در کودکان  : زمانی که کودکتان دارای کمی اضافه وزن است یا وزنی طبیعی دارد اما در آستانه اضافه وزن قرار گرفته است بهتر است اقداماتی پیشگیرانه صورت گیرد تا از چاق شدن او جلوگیری به عمل آید. – برای معاینات سالانه برنامه ریزی…

ادامه مطلب