دلایل و راهکارهای درمان خارش پوست

پوست بزرگترین عضو بدن و یکی از بهترین شاخصهای سلامت عمومی است درمان خارش پوست | خارش یک شکایت ذهنی است و به صورت احساسی ناخوشایند که باعث تمایل به خاراندن میشود، تعریف میگردد و شایعترین شکایت بیماران پوستی میباشد. خارش از طریق گیرندههایی که به صورت پایانه های آزاد عصبی در نزدیکی محل اتصال…

ادامه مطلب