عوارض و درمان آپاندیسیت

عوارض در این بخش به برری عوارض و درمان آپاندیسیت میپردازیم، آپاندیسیت می تواند عوارض جدی ایجاد کند، مانند: پاره شدن آپاندیس. اگر آپاندیس شما پاره شود، محتویات روده های شما و ارگانیسم های عفونی می تواند به داخل حفره شکم نفوذ کند. این امر می تواند سبب عفونت حفره شکمی شما (پریتونیت) شود. تشکیل…

ادامه مطلب