درمان آنمی فقر آهن

درمان دارویی آنمی فقر آهن پزشک در جهت درمان آنمی فقر آهن مکمل های آهن را تجویز می کند. همچنین پزشک در صورت لزوم علت زمینه ای کمبود آهن را نیز درمان خواهد کرد. مکمل های آهن پزشک قرص های آهن را به منظور تجدید ذخایر آهن بدن تان تجویز می کند. در جهت بهبود درصد…

ادامه مطلب