جراحی‌های مورد نیاز برای ایمپلنت دندان

جراحی مورد نیاز در مراحل ایمپلنت دندان می‌تواند یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای و یا سه مرحله‌ای باشد: جراحی یک مرحله‌ای: در این نوع جراحی روی ایمپلنت با لثه پوشانده نمی‌شود و حلقه فلزی که در اطراف ایمپلنت دندانی وجود دارد بعد از جوش خوردن به استخوان از لثه بیرون می‌ماند. پس از این مرحله یک…

ادامه مطلب