توصیه های مهم برای زنان بارداری در دوران شیوع بیماری ویروس کرونا

توصیه های مهم برای زنان بارداری در دوران شیوع بیماری ویروس کرونا خودداری از حضور غیرضروری در محیط خارج از خانه خودداری از ارتباط با افراد بیمار مصرف فراوان مایعات به ویژه مایعات گرم کنترل وزن و فشار خون مراجعه کمتر به مراکز درمانی ( گاهی ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر می تواند…

ادامه مطلب