اختلالات بالینی در کودکان (قسمت اول)

معرفی اختلالات بالینی در کودکان اختلالات بالینی در کودکان عبارتند از: ۱٫ بیش فعالی در کودکان از ۷ تا ۸ درصد کودکان مدارس ابتدایی به اختلال کم توجهی بیش فعالی دچار هستند . در تشخیص بیش فعالی به عنوان نشانه های اصلی آن می توان به موقعیت هایی که کودک به توجه مستمر نیاز دارد…

ادامه مطلب