علت بوی بد واژن

بوی بد واژن نگرانی درباره بوی بد واژن در میان زنان رایج است اما این احساسات منفی می توانند بر اعتماد به نفس و تصویر بدنی زنان از خودشان تاثیر بگذارند . با این وجود ، استمشام بوی ملایم و مُشک مانند از واژن طبیعی است . این بو با تغییرات هورمونی در طی بارداری…

ادامه مطلب