الکترولیز موهای سفید و زاید با مرکز لیزر پوست و مو آریا

الکترولیز برای برداشتن موهای سفید ناخواسته رنگ آمیزی مو  ( الکترولیز مو سفید ) فرآیندی اجتناب ناپذیر در زندگی انسان است. اگرچه روش های بسیاری برای استتار موهای خاکستری روی سر وجود دارد ، اما مردم هنوز در حال کشف راه ها و روش های خود برای مقابله با موهای سفید صورت هستند. اگر این…

ادامه مطلب