علت برگشت موهای زائد بعد از انجام ليزر چیست؟

لیزر روش دائمی برای از بین بردن موهای زائد یکی از مزیت های شگف انگیز لیزر این است که روشی دائمی برای از بین بردن موهای زائد می باشد. لیزر موهای زائد روشی درمانی با استفاده از پرتوهای متمرکز نوری بوده که با گرمادهی باعث از بین رفتن فولیکول‌ ها می‌ شود. پس از چند…

ادامه مطلب