تغییراتی که پس از زایمان در بدن رخ می دهند

تغییرات بدن در دوران پس از زایمان  تغییرات رحم: دو روز اول پس از زایمان، رحم شروع به کوچک شدن می کند. بطوری که در هفته اول رحم پایین تر از ناف، سفت و جمع است و از هفته سوم به بعد به داخل حفره لگن بر می گردد و از روی شکم قابل لمس نیست. اندازه…

ادامه مطلب