اهمیت روانشناسی کودک و زمینه های انجام آن

ضرورت و اهمیت روانشناسی کودک اهمیت روانشناسی کودک:گرچه کودک بسیار کنجکاو و عاشق یادگیری است؛ ولی این فرآیندی طولانی می‌باشد و هر مرحله رشدی، کودک با چالش‌هایی روبرو می‌شود که توانایی‌های مختلفی را می‌طلبد. به همین دلیل نقش والدین در شکل گیری توانایی‌های شناختی و جسمانی کودک بسیار پررنگ است. با توجه به اینکه کودک…

ادامه مطلب