آکنه،اختلال پوستی

آکنه،اختلال پوستی آکنه یا جوش یک اختلال پوستی می باشد که در سنین نوجوانی شروع وتا آخر جوانی همراه افراد درگیر می باشد. درمان، بیشتر جنبه کنترل جوش صورت به منظور بهبودی موقتی تا مادامای که تحت درمان دارویی قرار دارند. و به منظور جلوگیری از بوجود آمدن جوشگاهای عمیق می باشد. اول از همه…

ادامه مطلب