آنمی فقر آهن چیست؟

تعریف آنمی فقر آهن آنمی فقر آهن نوع معمولی از آنمی است. شرایطی که در آن خون با کمبود سلولهای قرمز سالم مواجه است. سلول های قرمز خون اکسیژن را به بافت های بدن منتقل می کنند. همان طور که نام این بیماری نشان می دهد، آنمی فقر آهن به دلیل آهن ناکافی در بدن…

ادامه مطلب