درمانگاه شبانه روزی آریا فولادشهر

درمانگاه شبانه روزی آریا فولادشهر جهت رفاه حال شما مراجعین گرامی طرف قرارداد با بیمه های :

بیمه سلامت  – تامین اجتماعی –  نیروهای مسلحبیمه دی بیمه ایرانبیمه دانا می باشد.