لیزر فولاد شهر

چرا لیزر موهای زائد در چند جلسه انجام می‌شود؟

علت اين موضوع ، چرخه رشد مو در انسان است. به عبارت دیگر، هر تار مو، سه مرحله تکاملی را طى مى‌كند:

١- مرحله رشد يا آناژن
٢- مرحله انتقالی با كاتاژن
٣- مرحله استراحت يا تلوژن .

ليزر فقط روى موهايى كه در مرحله رشد يا آناژن هستند، مؤثر بوده و روى موهايى كه در مراحل كاتاژن و تلوژن باشند، بى تأثير است،
به همين علت يكى ازعوامل مؤثر در اثربخشى ليزر، تعداد موهاى درمرحله آناژن ناحيه اى است كه ليزر مى‌شود.


درمانگاه شبانه روزی آریا فولاد شهر