پزشک عمومی

در حرفه پزشکی پزشک عمومی، پزشکی است که بیماریهای حاد و مزمن را درمان می‌کند و خدمات پیشگیری و آموزش سلامت را به بیماران ارائه می‌کند.

 پزشکان عمومی به گونه‌ای آموزش دیده شده‌اند تا به مسائل به صورت همادین رسیدگی کنند (زمانی که معالجه‌ای را پیشنهاد می‌کنند تمامی بدن و محیط را در نظر بگیرند) همچنین با در نظر گرفتن سلسله مشکلاتی که یک فرد می‌تواند داشته باشد.

پزشکان عمومی در شناخت بیماری مخصوصأ در مراحل اولیه یک وضعیت، مهارت دارند. همچنین اگر شما نیاز به رسیدگی یا معالجه بیشتر داشته باشید، آنها می‌دانند چه موقع و به کجا شما را ارجاع دهند.

 بنابراین یک پزشک عمومی می‌تواند تشخیص دهد، نظر دهد، معالجه کند  و یا بیمارها را برای هر وضعیت پزشکی یا احساسی ارجاع دهد.

یک بیمار می‌تواند با بیماری‌هایی همچون زونا، اسکیزوفرنی، مشکلات روده یا پشت درد، دیابت یا افسردگی بیاید و توقع داشته باشد که از سوی یک حاذق مجرب و با تبحر و معلومات بالا مساعدت خواهد شد.

آن پزشک دارای حداقل ده سال آموزش پزشکی است.

پزشکان عمومی خدمات بلند مدتی را در طی زندگی یک فرد فراهم می‌کنند معذلک آنها قادر هستند در مورد نیازهای یک کودک دارای تب، یک فرد مسن که حافظه‌اش را از دست داده همچنین مشکلات درمانی یا عاطفی در هر سنی که رخ می‌دهد، نظر دهند.

پزشکان عمومی آموزش دیده‌اند تا گوش دهند و مشاهده کنند و آنها قادر هستند تا نشانۀ بیماری که شما از آن غافل شده‌اید را تشخیص دهند و سپس با شما کار می‌کنند تا مسئله را بهبود بخشید.

دیدگاه خود را بنویسید