خدمات پرستاری و سرپایی با کلینیک آریا فولادشهر

درمانگاه‌های خدمات پرستاری نقش مهمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه ایفا می‌کنند. وظایف این نوع مراکز ممکن است متنوع باشد و به وسیله نیازها و توسعه سیستم بهداشت در هر منطقه مختلف باشد. اما وظایف عمومی یک درمانگاه خدمات پرستاری شامل موارد زیر می‌شوند:

1. **ارائه خدمات پرستاری اولیه:**
– انجام مراقبت‌های پایه مانند انداختن سرم، دیابت‌نگهداری، پنبه‌گذاری، تعویض بندانه و …
– انجام تست‌ها و اندازه‌گیری‌های مختلف مانند اندازه‌گیری فشار خون، دمای بدن، سطح قند خون و …
– ارائه راهنمایی و آموزش به بیماران و خانواده‌ها در زمینه مراقبت‌های اولیه.

2. **مشاوره و آموزش بهداشتی:**
– ارائه مشاوره و آموزش به بیماران در زمینه بهداشت فردی و اجتماعی.
– انجام کمپین‌های آموزشی در زمینه‌های بهداشت عمومی.

3. **واکسیناسیون:**
– اجرای برنامه‌های واکسیناسیون جهت جلوگیری از انتقال بیماری‌های واکسینه‌پذیر.

4. **پیگیری و نظارت بر بیماران:**
– پیگیری و نظارت بر بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن.
– ارائه خدمات مراقبت پرستاری به بیماران پس از ترخیص از بیمارستان.

5. **جلب و توجیه اقتصادی:**
– جلب منابع مالی برای پشتیبانی از خدمات بهداشتی و درمانی.
– توجیه اقتصادی و تجزیه و تحلیل هزینه‌ها در جهت بهبود بهره‌وری.

6. **همکاری با دیگر سازمان‌ها:**
– همکاری با دیگر مراکز بهداشتی و درمانی، دانشگاه‌ها، و سازمان‌های مردم‌نهاد برای بهبود ارائه خدمات به جامعه.

7. **مدیریت اطلاعات و ثبت پرونده:**
– ثبت دقیق اطلاعات پزشکی بیماران.
– مدیریت اطلاعات برای ارتقاء کیفیت خدمات و برنامه‌های بهداشتی.

8. **آموزش و پژوهش:**
– ارائه آموزش‌های تخصصی به پرسنل درمانی.
– مشارکت در پروژه‌ها و تحقیقات بهداشتی و پزشکی.

دیدگاه خود را بنویسید