۱- لیزر موهای زائد جادو نمی‌کند

۲- از آفتاب دوری کنید

۳- تنها شیو کردن و شیو کردن

۴- خداحافظ سولاریوم، خداحافظ اسپری برنزه

۵- دکتر شما در اولین ملاقات نوع پوست شما را تشخیص می‌دهد

۶- لیزر موهای زائد در جلسه اول پوست بدن شما را همچون ابریشم لطیف نمی‌کند

۷- هر جلسه بین ۲۰ دقیقه تا یک ساعت زمان می‌برد

۸- لیزر اطراف چشمتان ممنوع

۹- در یک جلسه نمی‌توان کل بدن را لیزر کرد

10- اگر می‌خواهید به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید باید ثابت قدم باشید