نرمش‌های تقویتی عضلات گردن | کلینیک شبانه روزی فولادشهر

نرمش‌های تقویتی عضلات گردن

از انواع ورزش برای گردن درد عبارتند از نرمش‌های تقویتی عضلات گردن که به صورت زیر انجام می‌شود:

حرکت اول

کف دست چپ خود را بر روی سمت چپ سر خود قرار داده و کف دست را به آرامی به سر خود فشار دهید در همین حال سر خود را هم به دستتان فشار دهید به طوری که سر و دست شما حرکت نکنند بلکه فقط به یکدیگر فشار وارد کنند. وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کرده و حرکات را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید. همین حرکات را با همین مشخصات برای طرف راست انجام دهید.

حرکت دوم

در حالی که انگشتان دست‌هایتان را در هم فرو برده‌اید. کف دست‌هایتان را در پشت سرتان قرار دهید. کف دست‌ها را به آرامی به سر خود فشار دهید. در همین حال سر خود را هم به دست‌هایتان فشار دهید، به طوری که سر و دست‌های شما حرکت نکنند، بلکه فقط به یکدیگر فشار وارد کنند. وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کرده و حرکات را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.

حرکت سوم

کف دست راست یا چپ خود را بر روی پیشانی خود قرار داده و کف دست را به آرامی به سر خود فشار دهید در همین حال سر خود را هم به دستتان فشار دهید، به طوری که سر و دست شما حرکت نکنند، بلکه فقط به یکدیگر فشار وارد کنند. وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کرده و حرکات را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.

نرمش‌های تقویتی عضلات گردن | کلینیک شبانه روزی فولادشهر

حرکت چهارم

در حالی که سر خود را تا جایی که می‎توانید به طرف راست چرخانده‎اید کف دست چپ را بر روی گونه چپ قرار داده و سر را به دست و دست را به سر فشار دهید. در این حال هیچ یک نه دست و نه سر شما نباید حرکت کنند، بلکه فقط باید به یکدیگر فشار وارد کنند. وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کرده و حرکات را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید. همین حرکات را با همین مشخصات برای طرف چپ انجام دهید.

فیزیوتراپیست همیشه کار خود را با پرسیدن سوالاتی در مورد شدت بیماری، سبک زندگی و سابقه پزشکی شما شروع می‌کند. در صورتی که گردن درد شما ناشی از صدمه یا بیماری باشد، فیزیوتراپیست با پزشک مشورت می‌کند.

فیزیوتراپی گردن می‌تواند به کاهش درد شما کمک کند و روش‌هایی برای جلوگیری از گردن درد در آینده برای شما ارائه می‌کند. با تلاش بسیار در ورزش و حرکات اصلاحی گردن، می‌توانید سریعا درد را برطرف سازید و فعالیت عادی خود را از سر بگیرید و به سرعت و بدون به وجود آمدن خطر، کار روزمره خود را انجام دهید.

در صورتی که گردن درد برای مدتی دوام داشت و تبدیل به گردن درد مزمن شود، بی تحرکی باعث ضعیف شدن عضلات می‌شود. این مساله باعث کشیده شدن بیشتر عضلات در آینده می‌شود. بهتر است از استراحت طولانی مدت پرهیز کنید و گردن خود را حرکت دهید.

| کلینیک شبانه روزی آریا | | کلینیک شبانه روزی فولادشهر را روی نقشه گوگل بیابید|

آزمایش های تشخیصی ریزش مو