یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن موخوره خشکی موها می باشد.

موخوره به این صورت است که از قسمت نوک مو شکافی ایجاد شده و تار مو را به دو یا چند تار نازک تر تقسیم میکند.

اغلب مشاهده می شود که در نواحی دچار موخوره موها کم رنگ تر و شکننده تر هستند.

موخوره به صورت مسری عمل میکند، به طور مثال اگر فرد موی خود را با شانه فرد دیگری که مبتلا به موخوره است شانه کند،

پس از مدتی دچار موخوره خواهد شد.

خواهید دید که اگر 3یا 4 تار از موهای شما دچار موخوره شده باشد، به تدریج موخوره  تمام موهای شمارا فراخواهد گرفت.

افرادی که دچار بیماری های گوارشی هستند نیز به دلیل اینکه  به خوبی نمی توانند مواد غذایی و ویتامین ها را هضم و جذب کنند،

بیشتردر معرض ابتلا به موخوره قرار دارند.