ملاسما

لک صورت یا ملاسما یک عارضه پوستی شایع بخصوص در دختران و خانمهای جوان می باشد.
این عارضه بصورت لکه های قهوه ای تا خاکستری تیره بر روی گونه ها ؛ پیشانی و چانه دیده می شود.
شایعترین سنین بروز آن 20 تا 30 سالگی است و در خانمها از آقایان بیشتر می باشد.

علت های زیادی در ایجاد آن نقش دارند ولی ثابت ترین علت را اشعه ماورابنفش خورشید می دانند .
یعنی همیشه این علت به اضافه علل دیگر را در ایجاد لک سهیم می دانند.

علل دیگر:
۱) مصرف دارو بویژه داروهای هورمونی و بخصوص داروهای پیشگیری از حاملگی
۲) تغییرات هورمونی در بدن از جمله کیست های متعدد تخمدان ( pco ) و یا بیماری غده فوق کلیوی.

با پیشگیری از تابش اشعه خورشید بطور مستقیم بر روی صورت از ایجاد لک تا حد زیادی می توان جلوگیری کرد.مصرف کرمهای ضد آفتاب بطور منظم با عیار بالاتر از 20 به فواصل هر ۳ ساعت و همچنین اجتناب ار تابش نور خورشید بطور مستقیم بر روی صورت در افراد مستعد از ایجاد لک می توان پیشگیری نمود. برای از بین بردن لک با تجویز پزشک متخصص از کرمهای حاوی هیدروکینون با در صد های گوناگون می توان استفاده نمود.

از مهترین درمان لک صورت لیزر درمانی می باشد .
هیچکدام از روشهای درمانی لک صورت دائمی نیست و در یک جلسه نیز انجام نمی گیرد و نیاز به تجدید درمان دارد و ادامه درمان دارد ، زیرا استعداد افراد برای ایجاد لک که با این روشهای درمانی برطرف نمی گردد . مصرف ضد آفتاب در افراد مستعد یک نیاز حیاتی در درمان و پیشگیری از لک می باشد.


درمانگاه شبانه روزی آریا فولاد شهر