مراحل تزریق چربی

انتقال چربی به طور خلاصه به 3 مرحله تقسیم می شود:

1- برداشت چربی
2-عمل آوری و آماده سازی چربی
3-تزریق چربی

🔴در مرحله برداشت :

پس از ضد عفونی کردن ناحیه مورد برداشت ، تزریق بی حسی بصورت موضعی انجام می گیرد
و پس از بی حسی کامل با کمک سرنگ 10 سی سی و کانولا ( لوله ای به قطر تقریبی 6 میلیمتر ) چربی از طریق سوراخی کوچک که روی پوست ایجاد شده است ، از بافت چربی به داخل سرنگ کشیده می شود .
برداشت چربی از مناطق مختلف پایین شکم ، داخل ران ، خارج ران ، جلوی ران ، بیرون باسن ، پهلو وحتی پشت بازو یا داخل زانو می تواند انجام شود.

🔴طی مرحله دوم :

این چربی ناخالص استخراج شده که در واقع مجموعه ای از سلول های چربی ، مایع بی حسی تزریق شده و خونابه بافتی است ،
تحت سانتریفوژ قرار گرفته و بخش اصلی چربی از سایر محتویات غیر لازم ، جدا می گردد .
سپس سلولهای چربی خالص در داخل سرنگ های 1 سی سی آماده تزریق به صورت می شوند .

🔴طی مرحله سوم :

ناحیه صورت پس ازضد عفونی ، تحت بی حسی قرار می گیرد
و پس از ایجاد بی حسی کامل بصورتی دقیق و حساب شده تحت تزریق چربی قرار می گیرد .

تزریق چربی برای حجم دهی صورت است و گودی های صورت را بخوبی پر می کند . انتخاب چربی برای خطوط صورت یا حجم دهی لب ها اصولا مناسب نیست ، گر چه برخی از پزشکان در این موارد نیز از تزریق چربی استفاده می کنند .

پس از جلسه اصلی تزریق چربی باید مدت زمانی حدود چند هفته بگذرد و مجددا صورت بیمار از جهت امکان نیاز به ترمیم بررسی گردد.


درمانگاه شبانه روزی آریافولادشهر