درمانگاه شبانه روزی آریا فولادشهر

درمانگاه شبانه روزی فولادشهر با سابقه درخشان و همت و کوشش افراد زیادی از جمله خانم اکرمی به عنوان مدیر داخلی درمانگاه شبانه روزی آریا فولاشهر، پرسنل پذیرش و خدماتی ، پزشکان عزیز و با تجربه ، پرستاران ، دندانپزشکان و بسیاری افراد دیگر توانسته است بخش زیادی از بار درمانی و خدمات مراقبتی سلامتی غرب اصفهان به ویژه فولادشهر را بر عهده دارد.