بزاق دهان و دندان

بزاق دهان بیشتر از آنچه که فکرش را بکنید از دندان ها در برابر پوسیدگی مراقبت میکند

محققان دریافتند که مخاط بزاقی دهان در عرض 24 ساعت باکتری های درون دهان را نمیکشد
بلکه آنها را در مایع ملایمی قرار میدهد که توانایی باکتری ها برای ساختن لایه های نازکی از باکتری را از بین میبرد.

باکتری ها ابتدا با استفاده از پلیمری که تولید میکنند به سطح دندان متصل میشوند
و لایه های نازکی از باکتری تشکیل میدهند. در این حین که باکتری تحت لایه نازک در حال رشد است، اسید ایجاد شده از متابولیسم آن به مینای دندان حمله میکند و باعث پوسیدگی میشود. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که پروتئین موجود در مخاط دهان نه تنها برای حفظ ساختار مخاط یا حفاظت فیزیکی موجود است، بلکه نقش موثری در حفظ موجودات وارد شده به دهان و حفظ محیطی سالم ایفا میکند. دانشمندان میگویند این تحقیقات نگرش آنها به بزاق دهان تنها به عنوان یک فیلتر جذب ذرات را، به تفهیم بافت پیچیده بزاق دهان به عنوان یک ماده ی فعال دارای توانایی هایی برای گمراهی عملکرد میکروب ها جهش میدهد.


درمانگاه شبانه روزی آریا