جهت ویزیت متخصص داخلی در درمانگاه آریا فولادشهر، روزهای چهارشنبه صبح با نوبت قبلی . جهت نوبتدهی حضوری و تلفنی 03152622313