زایمان سزارین

در این بخش خدمات ویزیت، بستری موقت، خدمات پرستاری شامل : تزریقات، سرم، پانسمان، بخیه، نوار قلب، چکاپ فشار خون انجام می گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید