جهت دریافت نوبت متخصص گوش و حلق و بینی روزهای یکشنبه و سه شنبه با شماره تلفن های درمانگاه ۰۳۱۵۲۶۲۲۳۱۳ تماس حاصل نمائید و حتما نیاز به نوبت قبلی می باشد.